Elaborare și implementare proiecte

A. Elaborare proiecte

 • Identificarea necesitatilor de finantare ale clientilor (persoane fizice, agenti economici, autoritati publice, institutii publice, ong-uri);
 • Identificarea oportunitatilor de finantare ale clientilor;
 • Verificarea eligibilitatii beneficiarului si a proiectului;
 • Elaborarea documentelor necesare, in functie de cerintele finantatorului (cerere de finantare, buget, matrice logica, analize, studii tehnice, studii de fezabilitate, documente de previziune, planuri de afaceri, etc.);
 • Depunerea dosarului de solicitare a finantarii nerambursabile la autoritatea de management sau organismul intermediar.

B. Implementarea proiectelor

 • Asistenta tehnica in perioada de pre-contractare, contractare si implementare a proiectului (asistenta in elaborarea contractelor de parteneriat, elaborarea planului de management al proiectului, organizarea procesului de achizitii publice, asistenta in intocmirea dosarelor aferente achizitiilor publice, elaborarea modificarilor contractului de finantare nerambursabila, monitorizarea respectarii cerintelor de vizibilitate si publicitate, intocmirea rapoartelor intermediare si finale, monitorizarea indeplinirii obiectivelor etc.)

C. Auditarea proiectelor implementate (atat in etape intermediare cat si la finalul implementarii lor)

Proiectele reprezinta produse complexe, rezultatul unui proces interdisciplinar care presupune profesionalism, experienta in sectorul de activitate respectiv, cunoasterea tehnologiilor noi. Pentru realizarea proiectelor, in functie de specificul fiecarui domeniu abordat, alaturi de personalul firmei lucreaza echipe de specialisti capabili sa raspunda tuturor cerintelor si exigentelor exprimate de catre client.

Activitati specifice:

 • monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea evolutiei proiectului – raportul de progres;
 • pe baza datelor din raport se va analiza masura in care proiectul se incadreaza in limitele stabilite prin buget;
 • monitorizarea riscurilor, astfel incat, in eventualitatea materializarii acestora se se puna in lucru planurile de actiune stabilite prin managementul de risc;
 • controlul costurilor si incadrarii in duratele planificate se va face pe baza datelor obtinute din monitorizarea, cu scopul de a diminua diferentele si abaterile identificate;
 • pregatirea si realizarea cererilor de plata;
 • asistenta acordata Beneficiarului pentru solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea proiectului.

În cadrul activităţii de management al proiectului se realizeaza monitorizarea internă şi controlul intern al proiectului, coordonarea şi administrarea acestuia.

Consultantul în managementul implementării proiectului asimileaza în totalitate informaţia din documentaţia proiectului si coordoneaza intreaga activitate in conformitate cu prevederile legislative si cu instrucţiunile , normele, notificările emise de catre autoritatea de management.