Evaluare și reevaluare patrimoniu

Reevaluarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice conform ordinului 3471/2008, Modificat prin Ordin nr. 221/2015, întocmirea și predarea documentației specifice, prin parcurgerea următoarelor etape:

  1. Documentarea asupra proprietății imobiliare
  • identificarea proprietăţii imobiliare;
  • identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluarii;
  • stabilirea scopului evaluarii imobiliare şi tipul de valoare ce trebuie determinată;
  • vizitarea fizică a proprietăţii de evaluat, efectuarea de fotografii atât la interior cât şi la exterior, solicitarea de copii ale documentelor proprietăţii (titlul de proprietate actul de vânzare-cumpărare, donaţie, succesiune, etc. plan cadastral, autorizaţie de construire).

  1. Centralizarea și analiza datelor și informațiilor
  • colectarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante; aceste date şi informaţii trebuie să conţină elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare (metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizări, metoda comparaţiei directe, etc.)
  • se stabileşte conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, condiţiile limitative şi sursele de informare;

  1. Elaborarea raportului de evaluare imobiliară

Procesul de evaluare a proprietăţii imobiliare se finalizează prin întocmirea unui raport de evaluare-reevaluare. Acesta este un document scris în care sunt cuprinse instrucţiunile pentru procesul de evaluare, baza de evaluare – tipul de valoare, scopul evaluarii şi rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea.

Raportul evaluarii imobiliare explică procesele analitice care au fost parcurse în cursul evaluarii şi prezintă informaţiile semnificative care au fost folosite în analiză. Tipul, dimensiunea şi conţinutul unui raport de evaluare variază în funcţie de tipul proprietăţii, cerinţele legale şi de natură şi complexitatea procesului de evaluare imobiliară.